Zespół badawczy

Kierownik Projektu

dr inż. Tomasz Piotrowski

 

 

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Instytut Inżynierii Budowlanej

Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Warszawska 

Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

tel.:+48 22 234 64 80

fax:+48 22 825 75 47

mail:t.piotrowski@il.pw.edu.pl

w skład zespołu badawczego wchodzili:

  1. dr inż. Dariusz B. Tefelski - Specjalista w zakresieprojektowania algorytmów komputerowych do przeprowadzania symulacji komputerowych transportu cząstekpromieniowania przez materię
  2. dr inż. Joanna J. Sokołowska - Specjalista w zakresie optymalizacjimateriałowej składu betonu z uwzględnieniem jednego lub więcej kryteriów optymalizacyjnych
  3. dr inż. Grzegorz Adamaczewski - Specjalista w zakresie badańmikrostrukturalnych betonu i betonopodobnych kompozytów polimerowych
  4. mgr inż. Kamil Załąegowski - Odpowiedzialny za przeprowadzenie pomiarów mikrostruktury i analizę wyników w tym zakresie
  5. mgr inż. Beata Jaworska - Specjalista w zakresie analiz chemicznych
  6. inż. Michał Mazgaj - Asystent Kierownika Projektu
  7. mgr inż. Piot Prochoń - Odpowiedzialny za nadzorowanie i koordynowanie prac w laboratorium IIB