Kalendarium NGS-Concrete

 • grudzień 2016 - Raport kończowy został złożony do NCBiR
 • 30.10.2016 - zakończono realizacjie projektu zgodnie z Harmonogramem
 • lipiec 2016 - zakonczonodrugi etap badań eksperymentalnych (pomiary w wiązce reaktora MARIA w Świerku)
 • październik 2015 - zakonczono pierwszy etap badań eksperymentalnych (pomiary we wzorcowych polach promieniowania w NCBJ w Świerku)
 • wrzesień 2014 - zrealizowano pierwszą część symulacji komputerowych w tym:
 1. Opracowano algorytm szacowania właściwości osłonowych betonów na podstawie symulacji komputerowych
 2. Wykonano i opracowanie wyników symulacji komputerowych wybranych modyfikowanych betonów osłonowych w celu wytypowania i zaprojektowania zestawu betonów do przeprowadzenia badań eksperymentalnych 1 (we wzorcowych polach promieniowania)
 • marzec 2014 - zakończono I etap projektu który obejmował następujące zadania:
 1. Dobór podstawowych typów betonów osłonowych do modyfikacji 
 2. Ocena metod modyfikacji betonu w kierunku poprawy właściwości osłonowych przed promieniowaniem jonizującym
 3. Ocena potencjału i dobór modyfikatorów betonu do symulacji komputerowych
 • 29.10.2013 - między NCBiR, Panem Tomaszem Piotrowskim (Kierownikiem Projektu) i Politechniką Warszawską, została zawarta umowa LIDER/033/639/L-4/12/NCBR/2013, której przedmiotem jest wykonanie Projektu pt. "Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym". Termin rozpoczęcia realizacji projektu ustalono na 01.11.2013, a termin zakończenia na 31.10.2016 (okres realizacji 36 miesięcy). Calkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 116 000 zł
 • 17.07.2013 - na stronie NCBiR ukazało się Rozstrzygnięcie IV konkursu Program LIDER. Wniosek 639/L-4/2013 nzalazł się na 33 miesjcu listy rankingowej, sporządzonej w wyniku dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie której Dyrektor Centrum, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski podjął decyzję o finansowaniu 41 projektów o łącznej wartości 43 692 853 zł
 • 04.07.2013 - na stronie NCBiR ukazały się Wyniki II etapu oceny merytorycznej wniosków o finansowanie w ramach Programu LIDER – IV konkurs. Kierownik Projektu otrzymał 67,57 pkt / 100 pkt możliwych do uzyskania (33 miejsce na 57 projektów), co dało sumę 154,57 i również 33 miejsce na liście rankingowej
 • 18.06.2013 - na stronie NCBiR ukazały się Wyniki I etapu oceny merytorycznej wniosków złożonych w Programie LIDER. Projekt NGS Concrete otrzymał 79, 90 i 92 pkt, co dało średnią 87 pkt i wniosek znalazł się na 13-15 miejscu listy rankingowej (na 118 złożnych wniosków). Ponieważ otrzymal więcej niż 75 pkt Kierownik Projektu został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjnązosał zakwalifkowany do oceny merytorycznej
 • 27.03.2013 - na stronie NCBiR ukazały się Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w IV edycji programu LIDER - złożono 118 wniosków, jeden nie przeszedł oceny formalnej. Projekt NGS Concrete zosał zakwalifkowany do oceny merytorycznej
 • 15.03.2013 - wniosek 639/L-4/2013 zostal wysłany do NCBiR
 • 12.02.2013 - w generatirze wniosków przygotowano wersję finalną wniosku NGS Concrete - nr 639/L-4/2013