Projekt strategiczny NCBiR

Niniejsza strona internetowa jest
częścią Zadania Badawczego w ramach Strategicznego Projektu NCBiR pt.

"Analiza procesu przygotowania budowy, wykonania projektu budowlanego elektrowni jądrowych pod kątem określenia materiałów,
produktów i usług, których dostawy mogłyby być zrealizowane przez podmioty krajowe, analiza potencjału polskich przedsiębiorstw działających w tych branżach oraz nawiązanie współpracy z wytypowanymi podmiotami oraz określenie standardów; opracowanie warunków i specyfikacji technicznych inspekcji, testowania i odbiorów elementów konstrukcyjnych i usług budowlanych"

Strona stanowi narzędzie do wypełnienia i wysłania ankiety
przez polskie przedsiebiorstawa z
BRANŻY BUDOWLANEJ

zainteresowane udziałem w budowie elektrowni jadrowej w Polsce

Budowę elektrowni jądrowej należy rozumieć szeroko jako budowę całego obiektu, w tym:

  • budynku reaktora i bloku jądrowego
  • infrastruktury (drogi, słupy, maszty, ogrodzenie, itp.)
  • wszystkich obiektów towarzyszacych (hala turbin, hale/budynki przechowywania odpadów i magazynowania paliwa, itp.)

ANKIETA ONLINE

(ankieta jest dobrowolna i bezpłatna - aby ją wysłać należy wypelnić pola wymagane,
ale jeżeli w rozumieniu firmy pewne dane są POUFNE wystarczy w dane pole wymagane wpisac slowo "poufne")

Informujemy, że wstępne wyniki Ankiety
(zebrane z ankiet wysłanych do 20.04.2013)
będą opublikowane w miesięczniku Materiały Budowlane nr 5/2013
UWAGA: Redakcja wystapiła do Ministerstwa Gospodarki o patronat nad tym przedsięwzięciem
(szczegóły w zakładce Temat Wydania MB 5/2013)

Jednoczesnie chcielibyśmy uspokoić, że ankieta będzie dostępna dla firm do końca realizacji całego projektu tj. do 31.12.2013

Po zakończeniu realizacji projektu baza danych będzie częścią raportu końcowego i będzie przekazywana zainteresowanym podmiotom (np. Inwestorowi, Generalnemu Wykonawcy)
zgodnie z zasadami wypracowanymi prze Konsorcjum realizujące projekt oraz przepisami NCBiR

Do pobrania: Instrukcja wypełnienia i wysyłki ankiety

Ankieta

Zapraszamy przedstawicieli polskich przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce do wypełnienia ankiety online, w której mogą Państwo przedstawić podstawowe informacje na temat Państwa Firmy, zainteresowania udziałem w budowie elektrowni jądrowej w Polsce, a także możliwości i doświadczenia w tym zakresie.